Abrie

20 tekstów – auto­rem jest Ab­rie . 

A gdy to wszys­tko się już skończy, pragnę, by choć na chwilę, mos­ty, które pod­pa­liłam, rozświet­liły mrok. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 9 maja 2015, 22:31

Inaczej

Zo­baczę cię w moim śnie
na żywo też, ale...
inaczej
bo wiesz, po­kochałam cię
w tym moim śnie,
gdzie wszys­tko było, tak
inaczej
tam ty też kochałeś mnie
śmieszne
tu było inaczej
nie spełni się już ten sen
na­wet nie chcę,
choć wciąż marzę,
że kiedyś od­wrócisz się,
zap­ragniesz, by było
inaczej 

wiersz
zebrał 2 fiszki • 18 marca 2015, 00:55

Chciałabym z łat­wością dziec­ka, bez py­tań i wątpli­wości wie­rzyć bez­gra­nicznie w to, co śni mi się po nocach. 

myśl
zebrała 5 fiszek • 14 września 2013, 20:50

Resztki op­ty­miz­mu spływają ze mnie, zu­pełnie jak krop­le deszczu. 

myśl
zebrała 17 fiszek • 26 kwietnia 2011, 21:46

Dziękuję, dałeś mi pew­ność, że mo­je łzy nie zmieniły smaku. 

myśl
zebrała 11 fiszek • 25 kwietnia 2011, 23:17

Nie pisz, nie dzwoń - nig­dy więcej, gdy stoisz prze­de mną łat­wiej dać ci w twarz. 

myśl
zebrała 7 fiszek • 19 grudnia 2010, 14:09

To, że mor­du­jesz w imię dob­ra nicze­go nie zmienia i tak od­bierasz cen­ny dar nie mając do te­go pra­wa. Zwierzę, czy człowiek, to nie różni­ca. A ty żałujesz, sta­rasz się od­po­kuto­wać, ale to wciąż nicze­go nie zmienia. 

myśl
zebrała 21 fiszek • 28 sierpnia 2010, 15:08

Czas się zat­rzy­muje, gdy widzi­my długo wycze­kiwaną twarz, lecz po chwi­li rusza ze zdwo­joną szyb­kością, tak, że nie możemy się nią nacieszyć. 

myśl
zebrała 33 fiszki • 29 czerwca 2010, 23:07

Przes­tań wal­czyć z tym, cze­go nie pot­ra­fisz zmienić. Życie jest na to za krótkie. 

myśl
zebrała 64 fiszki • 28 czerwca 2010, 22:48

Nie mar­nuj życia, szu­kając błędów, które je zniszczyły. 

myśl
zebrała 60 fiszek • 27 czerwca 2010, 18:05
Abrie

Cytaty o życiu.

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Abrie

Użytkownicy
A B C
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

9 maja 2015, 22:31Abrie do­dał no­wy tek­st A gdy to wszys­tko [...]

18 marca 2015, 09:31zielonomodra sko­men­to­wał tek­st Inaczej

18 marca 2015, 00:55Abrie do­dał no­wy tek­st Inaczej